Aktuálne informácie z obce

9.12.2016 11:41 pridal(a) stevikova

Oznam

      Obec Veľké Zálužie ako správca daní a poplatkov žiada občanov, ktorí nemajú uhradené platby za rok 2016, alebo aj staršie roky,  t.j. daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálny odpad, poplatok za vodu a ostatné platby, aby si svoje nedoplatky uhradili do konca kalendárneho roka.

 

       V prípade nezaplatenia predpísaných daní a poplatkov bude obec tieto nedoplatky vymáhať v exekučnom konaní.

 

 

 

5.12.2016 15:50 pridal(a) stevikova

Oznamujeme občanom, že z dôvodu poruchy na miestnom rozhlase bude rozhlas na uliciach Cintorínska, Vinohrady, Podvinohrady, Konopniská časť ulice Hlavná, J. Hollého, Malináreň, Fabrická Jarocká, Lúčna, Vodná, Poľná, Chotárna, Okružná, Spojovacia a Tichá mimo prevádzky až do ukončenia opráv. Za pochopenie ďakujeme.

5.12.2016 14:22 pridal(a) stevikova

Oznam

ENVI - GEOS oznamuje občanom, zmenu vývozu komunálneho odpadu na južnej strane zo dňa 30.12.2016 t. j. (piatok)  na štvrtok 29.12. 

2.12.2016 13:13 pridal(a) stevikova

25.11.2016 8:06 pridal(a) stevikova

Západoslovenská distribučná upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením. Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 metre od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 metre po oboch stranách elektrického vedenia. V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 metre je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to u príslušného špecialistu správy podľa obce na t.č. 037/776 32 37. Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení. Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

21.10.2016 11:39 pridal(a) stevikova

PHSR Veľké Zálužie

PHSR Veľké Zálužie

8.9.2016 15:09 pridal(a) stevikova

5.8.2016 12:54 pridal(a) stevikova

Oznam

Oznamujeme občanom, že nové orientačné čísla obec neprideľuje prednostne a na počkanie. Prosíme občanov o trpezlivosť a zhovievavosť pri tomto náročnom procese. Opäť pripomíname, že Policajný zbor neudeľuje pokuty za neskoršie vybavenie nového občianskeho preukazu. Ďakujeme za pochopenie.

10.6.2016 10:32 pridal(a) stevikova

Zmena orientačných čísiel

 Oznamujeme občanom, že v  súvislosti s prebiehajúcou zmenou orientačných čísiel v obci je potrebné vybaviť si  po obdržaní oznámenia o zmene orientačného čísla  nový občiansky preukaz. Cestovný pas, vodičský preukaz a preukaz poistenca, kde nie je uvedená adresa trvalého pobytu nie je potrebné vymieňať.  Oznámenie o zmene dostane iba vlastník budovy, všetky osoby, ktoré majú na uvedenej adrese trvalý pobyt, si môžu ísť vybaviť občiansky preukaz aj bez oznámenia (avšak až po doručení oznámenia pre "konkrétny dom").

Nedeľa, 11.December 2016
meniny má Hilda


PHSR

Regenerácia centra obce

Program obnovy dediny Výstavba chodníka na hlavnej ulici

Štatút obce Veľké Zálužie
Stránkové dni obecného úradu a Stavebného úradu
Pondelok800 - 1500
Utorok800 - 1500
Streda800 - 1700
ŠtvrtokNestránkový deň
Piatok800 - 1200
Obedná prestávka
denne 1200 - 1230
Počasie
Počasie Veľké Zálužie - Svieti.com
Po kliknutí na obrázok sa otvorí v novom okne stránka www.svieti.sk